Certified Space Technology

Technológiu PCM patentovanú v máji 2003 spoločnosťou Outlast Technologies, Inc. ocenila Space Foundation predikátom "Certified Space Technology™". Outlast získal toto renomované ocenenie za vývoj technológie Outlast®, pretože táto vesmírna technológia zlepšuje každodenný život početných spotrebiteľov tu na Zemi.

Technológia Outlast® bola pôvodne vyvinutá pre NASA, aby chránila astronautov pred extrémnymi výkyvmi teplôt vo vesmíre. V posledných rokoch sa Outlast intenzívne venoval zlepšovaniu a ďalšiemu vývoju materiálov typu Phase Change, ktoré sa v súčasnosti začínajú uplatňovať v čoraz väčšom počte aplikácií. Spoločnosť Outlast dnes vlastní vyše 96 patentov, 59 ďalších prihlášok sa práve spracováva. Vyše 300 držiteľov licencie v rôznych krajinách sveta používa materiály Phase Chenge Outlast® vo svojich produktoch.

"Široké uplatnenie materiálov Outlast® v spotrebnom tovare – počnúc oblečením a končiac posteľnou bielizňou – je jedinečný príklad toho, ako ľudstvo dokáže dlhodobo profitovať z technológií, ktorých počiatky siahajú do výskumu pre kozmické lety, a tiež toho, ako budú ďalšie pokolenia môcť našu úspešnú snahu zužitkovať." - - Kevin C. Cook, Vice President of marketing and communications v Space Foundation

O Space Foundation

Space Foundation je americká nezisková organizácia, ktorá si kladie za cieľ podporovať a pomáhať všetkému, čo sa spája s letmi do kozmu, a to v civilnej, komerčnej i vzdelávacej oblasti alebo v oblasti národnej bezpečnosti. Viac informácii o Space Foundation nájdete na www.spacefoundation.org.