Často kladené otázky

Technológia Outlast® je v prvom rade originál. Technológia Outlast® je systém umožňujúci proaktívne regulovať teplotu a jediný materiál typu Phase Change (PCM), ktorý bol ako technológia certifikovaný pre vesmírne lety (Certified Space Technology™). Látky, vlákna a vrstvy Outlast® tvoria súčasť mnohých každodenných i technologicky premyslených produktov dneška.Technológia Outlast® pracuje proaktívne a využíva pritom vlastnosti materiálov typu Phase Change (PCM) na príjem telesného tepla, pokiaľ je človeku teplo, a na odovzdávanie tejto energie v prípade potreby. Materiálom meniacim skupenstvo je napríklad ľad. Ak sa v nápoji ľad roztopí, prijme teplo z vody a vychladí tak nápoj. Materiály Phase Change použité v technológii Outlast® fungujú rovnakým spôsobom.Technológia Outlast® pracuje proaktívne a mení sa v závislosti na osobnej situácii. Ak je Vám teplo, bude prijímať telesné teplo, ktoré potom odovzdá späť, ak Vám začne byť zima. Technológia Outlast® vyrovnáva kolísanie teplôt tým, že reguluje rovnováhu tepla i vlhkosti a bráni tak prehrievaniu (tvorba potu) a mrznutiu.Ak je technológia Outlast® súčasťou vlákna, zostane v danom kuse odevu obsiahnutá po celú dobu jeho životnosti. Naše produkty s funkčným náterom vykazujú taktiež excelentnú stabilitu, a to i v prípade prania v domácnosti alebo v čistiarni. Všetky naše produkty tiež testujeme ohľadom ich stability pri praní podľa priemyselných štandardov.Každá látka a každé vlákno sú odlišné. Dbajte prosím na pokyny ohľadom starostlivosti o daný produkt, ktorý obsahuje technológiu Outlast®. Zakladajú sa na odporúčaniach jednotlivých výrobcov a sú uvedené na etiketách.Pri technológii vo forme vlákien sa technológia Outlast® vpradie priamo do nití a potom do tkaniny, do pletených či pradených textílií. Technológiu Outlast® možno ďalej nanášať priamo na materiály v podobe náterov, a to buď ponáraním alebo pomocou stieracích nožov na valci. Podrobnejší prehľad získate v našom "Prehľade procesu".To je pre jednotlivé produkty rôzne, avšak materiály Outlast® (poťahované látky a vlákna) sú však najvýkonnejšie, ak priliehajú čo najtesnejšie k pokožke. V prípade topánok alebo vrchného šatstva sa technológia Outlast® používa ako podšívka alebo vložka.Všímajte si logo Outlast® na visiacich alebo našitých etiketách produktov. Všetky produkty obsahujúce technológiu Outlast®, ktoré chcú používať etiketu Outlast®, musia prejsť prísnymi testami.Technológia Outlast® je proaktívna, nie reaktívna. Mnohé produkty proklamujú, že regulujú teplotu, pričom však pracujú len s potom, ktorý už stihla pokožka vyprodukovať. V tom okamihu, kedy začne takýto produkt konečne účinkovať, je už však neskoro, lebo potenie už stihlo zapríčiniť zníženie komfortu. Materiály Outlast® Phase Change prijímajú teplo proaktívne a ukladajú ho, čím riadia a aktívne znižujú i vlhkosť.Áno. Dôkazom je pečať kvality Certified Space Technology™ od americkej spoločnosti Space Foundation. Technológia Outlast® bola pôvodne vyvinutá pre NASA, ktorá ju používala v rukaviciach a iných kusoch odevu s cieľom vyrovnávať výkyvy teploty vo vesmíre a v extrémnych výškach. Materiál Outlast bol naposledy vo vesmíre ozaj nedávno, pulóver s technológiou Outlast® nosila japonská kozmonautka Naoko Yamazuki.Hlavné sídlo nášho podniku sa nachádza v meste Golden, Colorado/USA; v Európe máme pobočku v nemeckom Heidenheime a Ázii v Hong Kong.