Technológia

Technológia Outlast® využíva materiály zmeny skupenstva (PCM), ktoré prijímajú, skladujú a znova odovzdávajú teplo, čím zabezpečujú optimálny manažment vlhkosti a teploty. Technológiu Outlast® možno v jednoduchosti porovnať s kockou ľadu v pohári vody; ak sa kocka ľadu roztopí (zmení teda svoje skupenstvo - = phase – z pevného na tekuté), príjme tým teplo a ochladí vodu, vďaka čomu bude mať nápoj dlhšiu dobu požadovanú teplotu. Materiály zmeny skupenstva značky Outlast® fungujú rovnako, bývajú však zväčša uzavreté v kapsliach, musia byť totiž neprestajne chránené v polymérovom puzdre. V prípade takýchto v kapsliach uzavretých materiálov meniacich skupenstvo ide o tzv. Thermocules™.

Proces uzavretia do kapsle robí Thermocules™ mimoriadne trvanlivými pre rozličné aplikácie; mikrokapsle sa buď nanášajú ako špeciálna výstroj (na látky a hotové textílie) alebo sa priamo vplietajú do vlákien. Táto kapacita umožňujúca príjem a odovzdávanie tepla umožňuje každému výrobku s obsahom materiálu Outlast® postupnú reguláciu teploty pokožky. Ak sa prehreje pokožka, dôjde k príjmu tepla a ochladeniu pokožky, ak sa pokožka naopak ochladí, začne sa uložené teplo vracať späť.Technológia Outlast® pritom nefunguje na princípe zásahu proti už existujúcim problémom, ktorý vlhkosť riadi len tým, že odsúva už vzniknutý pot z povrchu prehriatej pokožky. Technológia Outlast® začína účinkovať  proaktívne a stará sa o to, že vonkoncom nemusí vzniknúť vôbec toľko potu, pretože redukuje samotné potenie sa. To je naše tajomstvo, ktoré je zároveň tým najpodstatnejším rozdielom.

Po testoch vo vesmíre, konečne na Zemi

Technológia Outlast® je jediným materiálom typu Phase Change, ktorý získal pečať Certified Space Technology™. Táto technológia bola pôvodne vyvinutá pre organizáciu NASA a je priebežne overovaná ohľadom efektivity a bezpečnosti, a to v najrôznejších aplikáciách, ktoré na trh dodávajú renomované značky. V súčasnosti vlastní Outlast vyše 26 patentov v segmente materiálov regulujúcich teplotu.