Školiace podklady

Naše školiace podklady Outlast® Vám pomôžu lepšie pochopiť technológiu Outlast®. Základ nášho školenia tvorí prezentácia v PowerPointe, ktorú Vám na vyžiadanie radi pošleme. Kontaktujte nás prosím.