Online školenie

 

V školiacej oblasti Outlast® nájdete aktuálne vedomosti o princípoch fungovania našej technológie, čo Vám pomôže technológiu Outlast® lepšie pochopiť a následne s vyhliadkou úspechu sprostredkovať svojim zákazníkom. Ponúkame Vám viac know-how i lepšiu kompetentnosť – skúste si svoje znalosti jednoducho a rýchlo preskúšať (Upozornenie: Online školenie nie je k dispozícii v slovenskom jazyku).

 

Upozornenie o ručení: Obsah školiacej oblasti je chránený autorským zákonom,  nesmie byť preto bez písomného povolenia spoločnosti Outlast Technologies LLC. akoukoľvek formou ďalej používaný. Protiprávne používanie častí našej webovej stránky, napr. obrázkov, môže narušiť autorské práva,
trhové práva či osobnostné a publikačné práva alebo zákonné predpisy a ustanovenia o reprodukcii diel.