Iné možnosti uplatnenia

Mimoriadna prednosť technológie Outlast® spočíva tiež v tom, že ju možno nasadiť takmer všade tam, kde ide o vyrovnávanie kolísania teplôt a zlepšenie pohodlia. Postupy, akými sa technológia Outlast® dostáva alebo zapracováva do daného výrobku, pokrývajú celé výrobné spektrum textílií, ktoré tak môžu profitovať z proaktívnej redukcie potenia a lepšieho komfortu. Avšak prednosti technológie Outlast® môžu s úspechom využiť i iné oblasti, pri ktorých zohráva rolu tepelná rovnováha – môže pritom ísť o obaly, možnosti využitia pre armádu či v stavebnom priemysle. Nižšie uvádzame zoznam možností uplatnenia s vyznačením najvhodnejšieho materiálu Outlast®.

PRODUKT ODPORÚČANÝ MATERIÁL
Osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP)

Poťahovaná netkaná textília Outlast®

 

Etikety & obaly

Ohľadom využitia v etiketách a obaloch sa prosím obráťte na nás.

Výstavba domov

Ohľadom využitia v izolačných materiáloch pri stavbe domov sa prosím obráťte na nás.

Až o 70% nižšiu tvorbu potu v osobných ochranných pracovných prostriedkoch...

... možno docieliť nasadením materiálov Outlast®.

Príklad: V klimatickej komore sme realizovali simulovanú skúšku nosenia, pri ktorej sme testovali nepriestrelnú vestu s technológiou Outlast® i bez technológie Outlast® (placebo). Po 60 minútach normálnej telesnej aktivity vykázal produkt Outlast® v porovnaní s bežným produktom redukciu potu na úrovni 70%.